Den förindustriella staden

Den förindustriella staden, alltså staden som den såg ut under 16- och 1700-talen, karaktäriserades av en mycket mer omfattande planering än de organiskt framväxta medeltida städerna. Under stormaktstiden kom många av de medeltida städerna att genomgå en genomgripande planförnyelse. Dessutom anlades under denna tid ett trettiotal nya städer enligt...

Fönsterterminologi och fönstertermer

Det här är ett sexdelat fönster, det kanske allra vanligaste fönstret på mindre hus byggda före modernismen. Att det är sexdelat betyder att glaset genomgående bryts av spröjs och bågar i sex separata glasrutor. Spröjsen är i det här fallet liggande, men spröjs kan även vara stående. Har fönstret...

Barockens bildvärld

I Cornaro-kapellet i kyrkan Santa Maria della Vittoria i Rom finner vi barockens kanske mest ikoniska skulpturgrupp. Konstverket jag avser är Gianlorenzo Berninis ”Den heliga Teresas extas” uppförd mellan 1645 och 1652 på uppdrag av kardinalen Federico Cornaro som gravmonument över honom själv. Det centrala motivet är 3,5 meter...

17- och 1800-talens herrgårdsmiljöer

Herrgårdens historia är en historia om en flytande identitet. Herrgårdar har kommit i alla storlekar och former, från stora stenpalats till små timrade gårdar inte alltid större än bättre bemedlade bondgårdar. Ägandet har heller inte allltid varit kopplat till en särskild samhällsklass även om begreppet ”herre” ursprungligen avsåg en...

Pluggning och Proppning

Pluggning är en metod att foga samman två trästycken med hjälp av träplugg, eller rundtapp som man ibland också säger. Egentligen är det ett lite märkligt uttryck eftersom träplugg inte alls alltid är rund, vilket vi återkommer till. Jag har lärt mig att det även heter pluggning när man...

Fogning och inmålning av socklar

Akryltätmassa eller så kallad målarfog är inte något som står särskilt högt i kurs hos mig och det är vanligen inte något jag brukar släppa in i mina hus. Men det finns faktiskt en sak som jag ibland känt mig tvingad att använda det till, nämligen att foga utrymmet...

Isolera råvind del 3 – Panel och skåpsluckor

Det skulle vara klart till jul! Så var det sagt. Men å andra sidan är mycket som sägs som inte blir av. Till exempel så skulle ju kärnkraften också vara nedlagd till jul. Julen 2010 alltså och det verkar ju inte heller bli av varför jag tänker att det...

Grimeton, Tutankhamun och 20-talets klassicism

Den fjärde november 1922 hittar arkeologen Howard Carter Tutankhamuns oöppnade grav i Konungarnas dal utanför Luxor i Egypten. Samma vecka tas det första spadtaget till långvågsradiostationen Grimeton utanför Varberg. Kung Tut som min historieprofessor i USA på 90-talet kallade Tutankhamun tarvar troligen inte någon längre introduktion, men vad är...

Varnhems kloster

Gryningens första strålar bryter genom den tunna dimman i skogen ovanför Varnhems kloster. Jag är i Varnhem för att jag blivit ombedd att skriva den kanske kortaste sammanfattningen över svensk medeltidsarkitektur mellan 950 och 1500 som någonsin har skrivits. Det gör jag i en handvändning tänkte jag utan att...

Lägga kalkstensgolv

Gilleberga stenbrott på Öland har levererat kalkstensgolv till hamnar i Norden, Baltikum och södra Östersjön sedan medeltiden och som vi berättade i artikeln om skurverket i Jordberga så har några av de här stenarna funnit sin sista viloplats här hos oss på Saltarvet. I hallarna här har vi lagt...