Månad: februari 2023

Trähusets fasad 1890-tal

Den begynnande homogenisering av de regionala särdragen i trähusens fasadarkitektur som påbörjades i och med Schweizerstilens inträde och industrialismens katalog- och mönsterproduktion av trävaror kom att fortsätta under 1890-talet. Ja, inte bara fortsätta, utan snarare skjuta ytterligare fart påångad av järnvägens spridning över landet. Överallt byggdes järnvägsstationer, järnvägshotell, och...

Trähusets fasad 1850 – 1880

Med andra hälften av 1800-talet börjar de stora omvälvningarnas tid i den svenska bebyggelsehistorien. Ja, inte bara i bebyggelsehistorien utan i alla olika typer av svensk historia faktiskt, för det är nämligen under den här tiden Sverige på allvar börjar industrialiseras och samhället sjuder av förändring. Det är nu...

Trähusets fasadarkitektur 1800 – 1850

1803 förordnades om enskifte i Skåne, 1804 i Skaraborg och för hela Sverige 1807. När man under 1820 talet insåg att enskiftets form inte fungerat som tänkt förordnades om laga skifte 1827 för att genomföra de jordreformer som eftersträvades. I stora delar av Sverige, kom det laga skiftet att...

Trähusets fasad 1750 – 1800

Under 1700-talet sprider sig de högre ståndens praktik att färga sina hus röda allt längre ned i samhällsskikten. Rödfärgningen uppstår från början genom att lågadeln försöker få sina timrade säterier att efterlikna de rikare slottens röda renässansarkitektur i tegel. Stilbildande för adeln blir bland annat det mellan 1641 och...

Trähusets fasad före 1750

I något svagt ögonblick har jag utlovat en artikelserie om trähusets fasadarkitektur och färgsättning under 200-år. Dessutom har jag tydligen dristat mig till att påstå att jag ska göra den så detaljerad och specifik att den går att dela upp per decennium. Vid närmare eftertanke är det rätt korkat...

Att måla plåt med linoljefärg

Är det någonting jag lärt mig under mina år på plåtslageri så är det att det är tokigt svårt att få icke passiva ytskikt att låta bli att rosta bakom tunna lager färg. Något som dock kan vara etter värre är att få oljefärg att fästa på ytor som...

Fönsterrenovering – En kort punktlista

”Nu får du väl ändå hia dig gosse”, säger farfar när jag lämnar över två tättskrivna A4 blad som beskriver hur han skall renovera sina fönster med linolja och linoljefärg. Jag tycker att jag är duktig och snäll som kommer med verktyg, färg och information till gubben, men själv...

Takbeklädnader – En historisk översikt

Ett tätt tak är något av det viktigaste att säkerställa för att huset inte skall fara illa. Alla nya byggnadsvårdare hamnar därför relativt omgående i ett träsk av takfrågor. Hur får jag huset tätt? Vilken typ av beklädnad har ursprungligen legat på mitt tak? Vad är historiskt korrekt? Saknas...

Årets såpopera

Det är två dagar till nyårsafton och jag ligger på knäna och skurar golven på ovanvåningen. En gång om året ska det göras oavsett om det behövs eller inte. Det säger både jag och gamla farmor. Innan jag börjar skura väter jag golven med hjälp av en trasa och...

Att såpskura golv

Trägolv har skurats sedan gammalt. Däremot är såpskurning faktiskt en relativ nymodighet. Fram till slutet av 1800-talet var nämligen sand det allra vanligaste skurmedlet. Såpskurning verkar vara något som uppstått i högre ståndsmiljörerna under 1800-talets första decennier som en ren högtidsskurning som utfördes endast en eller ett par gånger...