Kondens i ett kondenserat format

Eftersom jag har en god vana av att ljudligt protestera när grannarna byter fönster inser jag att jag inte har mycket annat val än börja göra något åt mina egna. Om man gnäller över att gamla fönster byts ut får man också visa att det finns ett annat alternativ. Jag tänker att våra byggnadsvårdsobjekt inte bara får vara något pittoreskt utan också måste utstråla en viss konfidens om de skall kunna övertyga andra om värdet att arbeta med traditionella metoder. Och det kan man inte påstå att Saltarvet gör. I varje fall inte ännu. Och särskilt inte fönstren. De flesta fönster på Saltarvet ser ut som om de självmant är på väg att falla ur karmarna och krypa iväg till tippen. I varje fall alla utom de två som jag tog mig an redan i somras. Men det är i runda slängar 17 fönster kvar och det är många fönster att skrapa och måla och lättare blir det inte av att de är småspröjsade i nationalromantisk stil där varje luft har åtta glas. Det blir många spröjs det. Därför står jag redan i december och snickrar täckramar till fönstren så att jag kan plocka ut dem så snart vårens första sol kikar fram. Faktum är att jag till och med planerar att göra det innan den första solen kikar fram. Det hade nämligen varit trevligt att kunna se ut och det brukar man inte kunna göra när just solen tittar fram för då kondenserar hela fönstret som en annan fattigmansversion av automatiserade jalusier. Jag också säga att kondensen finns där även när solen inte lyser, men då uppträder den på ett helt annat sätt. Och oavsett hur den manifesterar sig så är det varken bra för virket i fönstren eller grannarnas förtroende för traditionell byggnadsvård.

Kondens mellan fönstren på Saltarvet

Kondens uppstår när varmare luft träffar en yta med lägre temperatur än luftens daggpunkt. I våra hus är fönstren oftast de kallaste ytorna i fasaden och därför extra utsatta för kondens. Kondens på fönster kan uppstå på flera olika ställen: på insidan av fönstret, på utsidan, eller mellan glasen. Det positiva med det är att man faktiskt kan dra några slutsatser om orsakerna till kondensen beroende på var den uppträder och hur dess mönster ser ut.

Kondens på fönstrens insida

Kondens på insidan av ett fönster uppstår oftast under vinterhalvåret när fönsterglasets temperatur blir mycket lägre än temperaturen på luften i huset. När varm och fuktig rumsluft träffar den kalla glasytan uppstår kondens om temperaturen på glaset är lägre än luftens daggpunkt. Ju fuktigare rumsluft desto mer kondens blir det. Det här är samma effekt som du får på badrumsspegeln när du duschar. På fönstren manifesteras kondensen som ett band på glasets nedersta del och ibland en liten bit upp längs sidorna av glaset. Det beror förstås på att glasets temperatur är som lägst här, men också för att det är den del av fönstret som är svårast att ventilera. Har du blommor och prydnadsföremål stående på fönsterbrädan kan en första åtgärd vara att plocka bort dem och ta ned gardinerna för att underlätta en luftströmning förbi fönstret. Kontrollera också att inte för mycket uteluft kommer in mellan bågarna och kyler ned innerfönstret. Insideskondens minskar ju bättre isolerat fönstret är. Ibland behöver man ta till mer drastiska åtgärder för få bukt med kondens på insidan av fönstren genom att installera ett element under fönstret för att öka luftströmmen över glaset. Har du det här problemet på flera fönster kan det vara ett tecken på att luftflödet i hela huset är felaktigt. Det händer ofta i gamla självdragshus där tidigare ägare försökt stänga kylan ute genom att sätta igen ventiler och ersätta gamla förbränningsbaserade värmesystem med värmepumpar. Elda i spisarna och se vad som händer. Kondensbildningen kan även påverkas av vilken typ av radiatorer som huset har. Elradiatorer som slår av och på fungerar sämre än vattenburna system med kontinuerlig värme.

Kondens på insidan av fönster

Kondens mellan bågarna

På fönster med kopplade bågar är det inte helt ovanligt att det blir kondens mellan rutorna. Orsakerna till detta kan vara flera. I fönster med kopplade bågar måste luften kunna cirkulera mellan bågarna för att eventuell fukt som kommer in skall kunna ventileras ut. Det gör att det är precis lika illa att ha för tätt mellan bågarna som att ha för stora utrymmen. Är det för tätt blir det kondens på ytterglasets insida. Är det för luftigt blir det kondens på innerfönstrets insida. Det är dock viktigt att förstå att det är utomhusluft som skall tillåtas passera mellan bågarna, inte inomhusluft. Om tätningen mellan fönsterkarmen och bågen inte är riktigt tät läcker varm rumsluft genom fönstret och in mellan bågarna där den kondenserar på det yttre glaset som är det kallaste. Det kräver dock att det är ett övertryck i huset, vilket det i självdragshus sällan är på bottenvåningen men ofta på övervåningen. Har du en mekanisk ventilation så tyder övertryck på att ventilationen är fel justerad. Kondens mellan rutorna orsakad av otätheter mellan karm och båge uppstår framförallt under vinterhalvåret och tenderar att försvinna under vår och sommar. Du känner lätt igen problemet genom att kondensen lägger sig på det yttre glasets insida längs nederkanten och sidorna i en U- eller L-form beroende på hur otätheten ser ut. Har du spröjsade fönster kan kondensen uppstå på flera av rutorna i varje luft. En liten varning bör dock utfärdas. Den här typen av kondens kan faktiskt också uppstå i kombination med vatteninträngning och uppvärmning av luften mellan rutorna. A och O är som ni förstår därför att alltid se till att kitt och färg är okej.

Kondens mellan fönster med kopplade bågar

Det finns en annan typ av kondens som uppstår på ytterfönstren mellan bågarna vid mildare väderlek. Den orsakas av otätheter i kitt och färg vilket gör att bågar och spröjs suger åt sig vatten vid regn som sedan avgår i gasform när solen ligger på. När solen går i moln, kyls rutan av och kondens uppstår. Till skillnad från kondensen som skapas av otätheter inifrån huset så bildas denna kondens gärna i en cirkel eller oval mitt på fönstret. Men det är nu du skattar dig lycklig över att ha dina gamla kopplade fönster kvar, för det här åtgärdar du lätt genom att skrapa, kitta och måla om fönstren. Har du isolerglaskasetter med kondens på insidan är det bara att kasta fönstren på tippen.

Kondens vid sol, ytterglasets insida

Kondens på utsidan av fönster 

Kondens på utsidan av fönster uppstår i princip bara om du har isolerglaskasetter eller mycket välisolerade moderna fönster. Eftersom de här glasen är så välisolerade håller det yttre glaset i princip samma temperatur som utomhusluften. Kondens uppstår då glasets temperatur sjunker under utomhusluftens daggpunkt. Det är med andra ord samma process som sker på gräs och blad och andra ytor utomhus i början av hösten och sker oftast på natten. Det här är ingenting du behöver bekymra dig om, utan betyder bara att dit fönster är ordentligt tätt. För att bli av med kondensen behöver du vänta till solen går upp eller designa om ditt hus och den närmsta omgivningen. Det låter jobbigt tycker jag och därför behåller jag mina gamla kopplade fönster där kondensproblemen kan lösas med lite kitt och linoljefärg.

Kondens på ytterglas på isolerglaskasett
Etiketter:

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *