Månad: juni 2023

Svenska Gårdstyper

Eftersom jag på grund av en helt annan artikel sitter med näsan i mina gamla etnologiböcker och läser om byar, gårdar och skiften i det förindustriella Sverige så tänkte jag att vi skulle följa upp artikeln om den solskiftade byn med en artikel om de svenska gårdstyperna. Jag menar,...

Den solskiftade byn

Vid mitten av 1800-talet bodde fortfarande 90% av den svenska befolkningen på landsbygden. Och de allra flesta av dem bodde i bysamfälligheter. Det tror jag de flesta av oss har en god bild av. Vår bild av den förindustriella byn är däremot ofta helt fel. Många gånger är den påverkad...

Ankarjärn och Ankarslutar

Ankarjärn är en del av bjälklagets bärande system och förbinder ett träbjälklag med murverket. Ankarjärnet som är fäst i bjälklaget avslutas på utsidan av yttermuren i det som kallas ankarslut. Tillsammans binder ankarslut och ankarjärn träbjälklaget till yttermuren och hindrar därmed yttermurarna från att falla utåt av lasten från...

Takbyte del 2 – Att bygga en homeja

Homeja är ett skånskt dialektord som någon gång i historien plockats upp från tyskans ”hogemeide” som från början betyder ett utbyggt fönster eller dörr på en lada genom vilken man kan lasta in hö. Eller andra saker med för den delen. Med tiden har betydelsen av homeja i princip...

Tätningslister av naturmaterial

Ullsnören är de enda tätningslister jag använder vid fönsterrenoveringar på Saltarvet. Att använda ett naturmaterial känns självklart i byggnadsvårdssammanhang. Förutom att det är bra för miljön att hålla sig undan petroleumprodukter och syntetmaterial minskar man risken avsevärt för att fukt skall leta sig in under gummilister, bli liggande och...

Att slå panel

Ibland undrar jag om vi alldeles har glömt bort hur man egentligen skall bygga hus. Det är som om all kunskap vi en gång hade försvann någonstans i rekordårens byggvirvlar och ännu inte kommit tillbaka. Jag är på väg att byta panel på en av våra kupor under det...

Skånelängan – Den skånska bostadslängan

Den skånska bostadslängan, eller skånelängan som den ofta kallas, anses ofta ha utvecklats ur det  sydgötiska huset. Det sydgötiska huset är en term som myntades av etnologen Sigurd Erixon 1917 för den hustyp som ofta kallas högloftsstuga och består av en låg ryggåsstuga sammanbyggd med en eller två höga härbren...

Homejor, Lunett- och takfönster

De sista fönstren till övervåningen ligger på tork. Engelskt röda och vackra. Själv sitter jag vid datorn och letar takfönster mot min vilja. Eftersom vi saknar ett sovrum så har vi beslutat att inreda råvinden när vi ändå byter tak. Då uppstår problematiken med ljusinsläpp som ett brev på...

Takbyte del 1 – Välkommen upp på taket

Välkommen upp på Saltarvets tak! Den här veckan har jag ingen bebyggelsehistorisk föreläsning förberedd, utan vill bara visa lite bilder på hur takomläggningen fortskrider. Det har varit ett evinnerligt slit de senaste veckorna med att förstå och förbereda alltifrån ny takavvattning till hur råvinden bäst skall isoleras vilket vi...