Trälagning av fönsterbåge – Halvsulning

Trälagningar av fönsterbågar kan göras på en mängd olika sätt. Den här guiden tar dig igenom hur du enkelt kan laga dina egna fönsterbågar endast med hjälp av handverktyg. Det vi gör här är att tillverka ett nytt bottenstycke samt att göra en så kallad halvsulning, det vill säga fälla in friskt trä i de rötangripna sidostyckena. Det här är de vanligaste trälagningar som behöver göras på äldre fönsterbågar och som i princip vem som helst som besitter lite tid och tålamod kan göra.

De verktyg du behöver är:

  • Japansåg
  • Handhyvel
  • Fals- och simshyvel
  • 2 Tvingar
  • 6 mm borr
  • Stämjärn
  • Hammare/träklubba
  • D3 lim för utomhusbruk

1 Skrapa, slipa och demontera

Det fönster vi arbetar med idag är ett en-glasfönster i nationalromantisk stil från 1925 med ett stående och tre liggande spröjs, eller tre liggande och fyra stående kanske man egentligen borde säga eftersom det är de liggande spröjsen som är genomgående mellan bågsidorna. Fönstret är maskintillverkat och stiftat vilket gör att vi kommer arbeta med fönstret utan att ta isär det. Arbetar du med pluggade fönster är det alltid lättare att borra ur pluggarna och dela på fönstret för att komma åt att mäta och hyvla på ett bra sätt. Börja med att montera av eventuella hörnjärn, glasa ur bågen samt skrapa och slipa bågen trären. Hur du bäst gör det kan du läsa om i artikeln Fönsterrenovering – instruktion steg för steg.


2 Avlägsna rötangripet virke i sidostycket

Avlägsna rötangripet virke i sidostycket gör man enklast genom att såga ett antal spår i träet och därefter knacka bort träet med ett stämjärn. Det översta snittet lägger jag 90 grader tvärs bågen men lutar sågen i en negativ vinkel in mot kittfalsen, detta för att minimera risken för fuktinträngning, men även eftersom det kommer underlätta att tvinga de nya passbitarna på plats. Vanligt i äldre trälagningar är att snittet inte ligger tvärs bågen utan snedställt vilket ökar laskens längd och gör det knöligare att få till bra passning av de nya bitarna. De enda tillfällen jag lägger sneda passnitt är när jag fäller in trä i mitten av ett annars friskt stycke eftersom det då underlättar genom att passbiten kan knackas in från sidan riktigt tight. När du sågar, var noga med att såga ner till kittfalsen, men inte längre. Knacka bort träet genom att lägga stämjärnets flata sida nedåt och försiktigt knacka med en träklubba mot järnets handtag. Putsa av ytan med hjälp av stämjärnet men utan att använda klubban.

Observera att det sista sågsnittet allra längs tillvänster är lagt i en negativ vinkel ned i träet.

3 Såga till passbit.

En god passbit skall vara av samma virke och kvalitet som fönstret i sig. Hitta en bit med ungefärligen samma mått mellan årsringarna som fönstervirket redan har. Såga till lämplig längd och tjocklek med god hyvelmån, vilket betyder att biten skall vara både längre, bredare och tjockare än bågen i sig. Har du inte egen band- eller bordssåg så går det bra att köpa rätt dimensioner direkt från brädgårdens snickerivirkesavdelning. För att passbiten inte skall slå sig annorlunda än fönsterbågen skall årsringarna ligga på samma håll som i bågen.


4, Passning och mellansågning

Såga av passbiten i änden i samma vinkel som lasken i bågen. Det här brukar jag bara ögonmåtta. Vinkeln behöver inte vara exakt men ungefärlig. Bättre är en något flackare vinkel på passbiten i förhållande till sidostycket snarare än tvärt om, det skapar en öppning för sågen som gör att mellansågningen inte skadar sidostycket. När passbiten sågats trycker vi den på plats. Exakt passning får vi nu genom att såga i snittet. Tryck sedan ihop och såga igen. Ibland kan behövas upp till tre gånger innan passningen är perfekt.  Det här går oftast bra att göra genom att tvinga fast bågen och hålla trycket på passbiten för hand, men får du inte till det, så använd en tving även för passbiten.


5 Limning och hyvling

När passbiten passar perfekt skall biten limmas och tvingas fast i sidostycket. Använd ett gott D3 lim för utomhusbruk. När limmet torkat hyvlar vi ner passbitens överskottsträ i liv med sidostycket. För att hyveln inte skall hugga fel är ett bra tips här att lägga tryck på hyvelns bakre del så att de första dragen blir mycket korta och sedan längre och längre. Eventuella profiler måste antingen hyvlas med en profilhyvel, eller som jag gör här med de enkla kvartsstavsprofilerna, med en fals- och simshyvel. Hyvla först ned fördjupningen med falshyveln. Därefter görs rundningen enkelt med handhyvel, sandpapper och ett varsamt handlag. Laskar du i nytt trä endast på utsidan av sidostycket är operationen enklare och du hyvlar bara ned en ny kittfals med falshyveln.


6 Bottenstycke

Måtta och såga till ett nytt bottenstycke. Exakt mått får du genom att mäta bågens överstycke, men är du osäker så lämna gärna övermått på längden och korta istället av stycket efter att bågen är sammanfogad. Måtten för tapparna överför man enklast från bågens överstycke med hjälp av ett ritsmått. Markera det trä som skall sågas bort och avlägsna det med hjälp av japansåg och stämjärn precis på samma sätt som när vi avlägsnade det rötangripna virket i sidostycket.


7 Vinkelpassning

Fogningen av sido- och bottenstycke kan göras på en mängd olika sätt och här kan man lätt kopiera originalets sammanfogning. Det jag visar här är dock en mycket enkel universalfog som alltid fungerar. Börja med att från bottenstyckets tappar lägga ett 45 gradigt snitt in över innersidans profil. Stäm ur med stämjärn ned till nivå med tappen. Därefter behöver vi göra samma typ av uttag på sidostyckena. Här är det viktigt att vi mäter in ordentligt så snittet hamnar på rätt ställe och fönstret inte blir för kort. När snittet är ritat sågar vi bort kvartsprofilen med japansågen. Enklast att förstå det här momentet är antagligen att studera bilden nedan.


8 Sammanfogning

Nu är allt klart för att knacka ihop fönstret. För att underlätta sammanfogningen och få absolut räta hörn har jag en sedan tidigare inmätt jigg jag använder, men det här fungerar även med en stor vinkelhake eller genom att kontrollera rätheten med ett snöre diagonalt mellan fönstrets hörn. När avståndet mellan övre vänstra och nedre högra hörnet är lika långt som avståndet mellan övre högra och nedre vänstra så är bågen rak. Har du lagt dina snitt rätt skall fönstret bli rakt av sig självt, men det är aldrig fel att dubbelkolla. Såga av övermåtten du sparat, stryk tapparnas anliggningsytor med D3 lim för utomhusbruk och knacka ihop fönstret. Har du långa limknektar så tryck ihop fönstret med knektarna, om inte får du använda muskelkraft och sedan gå direkt på pluggningen.

Borra två från varandra diagonalt ställda hål på 6 mm (eller den diameter som tidigare använts på fönstret) genom hörnfogarna. Pluggar täljer du enkelt till med en morakniv. Pluggämnet skall vara smalare än hålet i ena änden och tjockare i andra och det är en fördel om pluggen inte är absolut rund. Jag pluggar ofta med helt fyrkantiga ämnen. Lägg en klick lim i plugghålet och plugga inifrån och ut och slå i pluggen ordentligt med en hammare eller träklubba. Såga av utskjutande material både på in och utsida. Är fönstret stiftat, spikar vi ihop bågen med en smal dyckert. Spiken skall i detta fall gå helt igenom bågen och bitas av med avbitartång på baksidan.

Instruktion för hur du bäst kittar, glasar och målar ditt fönster hittar du i artikeln Fönsterrenovering – instruktion steg för steg. Lycka till!


Etiketter:
4 kommentarer

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *