Månad: september 2023

Gilleberga stenbrott & Jordhamns skurverk

Idag är vi på exkursion bland parstugor och radbyar tillsammans med Linnéuniversitet på Öland. En av alla platser vi besöker är Gilleberga kalkstensbrott och för mig som nyligen lagt ett stengolv av borstad hors på bottenvåningen på Saltarvet passar det här som handen i handsken. Jag tänkte därför att...

Isolera råvind del 2 – Luftspalt, Träfiber & Ångbroms

Som vi berättade för några veckor sedan är det nya taket på plats. Sedan dess har vi varit fullt upptagna med att isolera det gamla bageriets loft eftersom vi behöver utrymme för barnen som vuxit ur skåpet under trappan. Det är med delade känslor jag gör det här. En...

Kalkbruk

Kalkbruk har använts som byggmaterial i Sverige sedan det introducerades genom den romanska kyrkobyggnationen under medeltiden. Kalkbruket är dock betydligt äldre än så och i Galiléen har man funnit golvkonstruktioner med kalkbindemedel från så tidigt som 7000 f.Kr. Sedan dess har olika former av kalkbruk använts i samtliga antika...

De obesuttnas arkeologi

Vid Västra Krokevattnet långt upp på Herrestadsfjället i Bohuslän ungefär en mil utanför Uddevalla snubblar jag av en slump över lämningar efter något jag aldrig tidigare sett: en fjällsittarstuga. Men då har jag förstås heller aldrig tidigare särskilt intresserat mig för de obesuttnas bostäder eftersom de så sällan bevarats...