Månad: november 2023

Fönsterterminologi och fönstertermer

Det här är ett sexdelat fönster, det kanske allra vanligaste fönstret på mindre hus byggda före modernismen. Att det är sexdelat betyder att glaset genomgående bryts av spröjs och bågar i sex separata glasrutor. Spröjsen är i det här fallet liggande, men spröjs kan även vara stående. Har fönstret...

Barockens bildvärld

I Cornaro-kapellet i kyrkan Santa Maria della Vittoria i Rom finner vi barockens kanske mest ikoniska skulpturgrupp. Konstverket jag avser är Gianlorenzo Berninis ”Den heliga Teresas extas” uppförd mellan 1645 och 1652 på uppdrag av kardinalen Federico Cornaro som gravmonument över honom själv. Det centrala motivet är 3,5 meter...

17- och 1800-talens herrgårdsmiljöer

Herrgårdens historia är en historia om en flytande identitet. Herrgårdar har kommit i alla storlekar och former, från stora stenpalats till små timrade gårdar inte alltid större än bättre bemedlade bondgårdar. Ägandet har heller inte allltid varit kopplat till en särskild samhällsklass även om begreppet ”herre” ursprungligen avsåg en...

Pluggning och Proppning

Pluggning är en metod att foga samman två trästycken med hjälp av träplugg, eller rundtapp som man ibland också säger. Egentligen är det ett lite märkligt uttryck eftersom träplugg inte alls alltid är rund, vilket vi återkommer till. Jag har lärt mig att det även heter pluggning när man...