Plastfärg och mikroplaster

Plastfärger har visat sig vara en av de största källorna till mikroplaster i naturen.

Plastfärg är en av de största källorna till mikroplastutsläpp i naturen lät P1 rapportera den 8e januari 2024 baserat på en studie som IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. IVL har utvecklat en metod för att beräkna utsläpp av mikroplast från bland annat färg som används inom byggnadssektorn. Modellen bygger på siffror över mängden färg som säljs i Sverige samt emissionsfaktorer för färgens livscykel vilket inbegriper bland annat spill, slitage och slipning. Mängden mikroplastemissioner från husfärg beräknas med metoden uppgå till 3700 ton/år bara i Sverige.

Det finns mängder med olika färgtyper, men gemensamt för de flesta är att de består av ett bindemedel som efter påstrykning bildar en skyddande yta i form av en polymer. En polymer kan lite förenklat sägas vara en lång molekylkedja, eller ett nät, som binder atomerna samman i en film, som i fallet färg låser pigment och tillsatser på plats på den målade ytan. Färgpolymerer kan bildas av exempelvis akrylater, alkyder, epoxider och polyuretaner. När det kommer till färg på trä är alkyder och akrylater nog de vanligast förekommande.

Alkydoljefärg är en modernare oljefärg än linoljefärg och uppfanns på 1930-talet. En alkyd är ett konstharts som skapas genom en kemisk reaktion mellan alkohol och organisk syra som därvid skapar en polyester. Polyestern blandas därefter med en omättad fettsyra för att skapa den så kallade alkyden. Vanligtvis används en vegetabilisk olja som reagent, till exempel linolja, sojaolja eller tallolja. Alkydoljefärgen var från början lösningsmedelsburen medan den idag oftast består av en vattenemulsion. En polyesteralkyd kan i teorin brytas ned i vatten, men stora polyestrar har dock svårt att brytas ned under naturliga förhållanden i utomhusmiljö.

Akrylatfärg eller latexfärg är beteckningar på flera sorters vattenburna dispersionsfärger och sattes på marknaden i olika former mellan 1915 och 1950. Den här typen av färg är den som vanligtvis går under benämningen plastfärg. Akrylat och latexfärg fungerar på så sätt att små klibbiga plastkulor är dispergerade i vatten. När färgen stryks ut på underlaget som målas, dunstar vattnet och plastpartiklarna binder ihop till en färgfilm.

Att plastfärg utgör en stor källa till mikroplatsemission är egentligen inte någon ny kunskap. Enligt Earth Actions rapport ”Plastic paints the environment”, som utgavs redan 2021 bedömdes färg vara den enskilt största orsaken till mikroplaster i världshaven och forskarna slog fast att plastemissionerna från färg globalt ligger i storleksordningen av 5,2 – 9,8 miljoner ton per år.

I IVLs rapport menar forskarna att det är svårare att minska utsläpp av mikroplast från färg än att minska utsläppen inom många andra områden eftersom färg måste uppfylla vissa tekniska krav för att skydda det underliggande underlaget från slitage och det ofta saknas bra alternativ. ”Det går inte att sluta använda plast i färger för då förlorar de sina skyddande egenskaper”, säger Sara Brännström, expert i kemi och lagkrav i IVLs eget pressmeddelande 2023-11-30. IVL rapporten nämner dock faktiskt både kalkbaserad färg och slamfärg som alternativ till plastfärg. Märkligt nog nämns inte linoljefärg med ett enda ord. Nu har förstås IVLs uppdrag inte främst varit att titta på alternativ till plastfärger, utan att utreda plastfärgernas påverkan på miljön. Det är dock synd att man inte tar chansen att framhäva det fantastiska alternativ till plastfärg som faktiskt finns i linoljefärgen.

”Det hade kanske varit bra att ta med linoljefärg i avsnittet om ”alternativ till plast-innehållande färg”, skriver Sara Brännström på IVL som svar när Saltarvet frågar varför linoljefärg inte tagits upp som alternativ till plastfärg i rapporten. Vi kan bara hålla med. Att det inte finns bra alternativ till plastfärg är helt enkelt inte sant. Anledningen till att vi sprider mikroplaster i naturen som kommer från husfärg beror endast på vår egen dumhet och byggindustrins girighet och problemet kan lätt lösas med lite god lagstiftningsvilja!

Hela rapporten hittar du på IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida: Microplastic emissions from paint

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *