Lönar det sig att byta fönster?

Fönster på Örnanäs, Lönsboda, Skåne

Det korta svaret är nej. Att renovera är i princip alltid billigare än att låta tillverka och sätta in nya fönster. Inte heller att byta ut sina gamla fönster mot nya med lågemissionsglas är en särskilt god ekonomisk affär. Mängden energi som en byggnad förlorar genom fönstren är nämligen mycket mindre än man skulle kunna tro. 

Att byta fönster för att färgen flagat, kittet släppt från falsen och bågar och karm uppvisar rötskador, är lite som att slänga middagsporslinet när maten är uppäten. Det är onödigt när det går att diska. Fönster går alldeles utmärkt att renovera och reparera. Lite men ofta återkommande underhåll håller dessutom fönsterdoktorn borta för i princip all framtid. Målar man sina fönster med linoljefärg, stryker dem med lite olja vartannat år och fyller sprucket kitt med kittvälling, kan man få sina fönster att hålla i hundratals år. Har man råkat glömma och fönstren med tiden blivit dåliga går det att helrenovera fönstren på ett sätt som gör dem som nya. Glasen tas ur, bågarna skrapas trärena och riktas innan bågarna målas med linoljefärg, kittas och återmonteras med nya lister, skruvar och behandlade beslag.

En helrenovering av ett normalstort 2-luftsfönster hos en fönsterhantverkare kostar någonstans mellan 8.000 och 10.000 kronor inklusive renovering av fönsterkarm. Vill man byta till ett motsvarande nytt tvåluftsfönster i trä bör man räkna med att få lägga ut 6.900 kronor plus monteringskostnad vilken uppgår till ca fyra timmar a 600 kronor plus moms. Summa summarum 9.900 kronor. Det här låter förstås inte som någon stor skillnad, men det finns ett par avgörande skillnader. Har du fönster som är tillverkade före 1950 är träet i dina gamla fönster antagligen av en helt annan kvalitet än vad du kan få i ett nytt konfektionsfönster för 7.000 kronor idag, vilket innebär att det enda du riskerar åstadkomma genom ett byte är att förkorta livslängden på dina fönster. En fönsterhantverkare som istället reparerar dina fönster använder senväxt fur i samma kvalitet som dina originalbågar. Att bygga ett nytt fönster i sådant virke är betydligt dyrare. Har du äldre glas i dina bågar går det heller inte att få i nya bågar utan att priset skenar iväg. Dessutom ska man betänka att prislappen vi refererar till här inte inbegriper invändig ytskiktsåterställning. Räkna med att själv få slipa, putsa och måla dina fönsterbrädor och fönstersmygar. Det kan till sist också vara värt att tänka på att oavsett hur väl kopierade dina nya fönster är de gamla, så är det ändå inget mer än kopior.

Att byta ut gamla fönster mot nya med motsvarande energivärde är heller inte någon god ide ur ett miljöperspektiv. Klimatavtrycket för att tillverka ett nytt fönster är nämligen betydligt större än att renovera ett fönster. Skall ett byte över huvud taget vara rimligt ur ett miljöperspektiv behöver fönstren uppgraderas ur energisparsynpunkt. Det kan dock vara ett ekonomiskt tveksamt alternativ.

Ett nytt 2+1 glasfönster av någon rimlig kvalitet kostar idag minst 8500 kronor. Genom att använda denna summa samt samma installationskostnad som vi nämnde ovan och räkna på en genomsnittsvilla med 15 fönster, får man en totalkostnad för ett fönsterbyte på 172.500 kronor. Ett äldre kopplat träfönster har ett U-värde kring 2,07 watt/m2K. U-värdet är måttet på värmeläckage genom konstruktionen. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/m2K. Ju lägre siffra desto mindre läckage. För ett nytt 2+1 glasfönster ligger U-värdet på ca 0,97 W/m2K. Vill man beräkna energiförlusten i watt för sina fönster så tar man U-värdet gånger den totala kvadratmeterytan fönster gånger antal gradtimmar. Gradtimmar är antal timmar på ett år (8760), gånger skillnaden mellan medeltemperatur ute och inne på den specifika platsen. Antar vi att medeltempetaturen inomhus är 20 grader och medeltemperatur utomhus är 8 grader, vilket är något högre än årsmedeltemperaturen för Stockholm på 7,9 grader, så får vi en energiförlust för våra gamla två-glasfönster på 2,07 x 15 x  8760 x (20-8) = 3263 kW.  Byter vi våra fönster mot 3 glasfönster kopplade 2+1 kommer energiförlusten genom fönstren att bli 1529 kW. Skillnaden är alltså 1734 kW, vilket också är den energibesparing bytet har åstadkommit. Multiplicerar vi detta med medelspotpriset på elmarknaden för 2022 i elområde 3 (Stockholm) på 137 öre blir besparingen 2375 kronor per år. Lägg därtill en besparing på elnätsavgifter på 18,75 öre/kW och skatt på 53,5 öre/kW. Totalt blir då besparingen 3628 kronor per år. Med ett sådant elpris kommer det att ta 47 år att tjäna in fönsterbytet.

Det här är som vi brukar säga ingen fantastisk Return of Investment. Nej, då är ett byte av endast innerbågens glas till ett lågemissionsglas en mer rationell åtgärd ur ett kostnadsperspektiv. Ett glasbyte utfört av en fönsterhantverkare, utan att göra andra renoveringar av fönstret, skulle kosta cirka 30.000 kronor. U-värdet skulle sänkas till ca 1,6 och energiförlusten bli 2523 kW. Besparingen blir 1548 kronor per år, vilket tar dig 19 år att tjäna tillbaka.

Men hur var det egentligen med miljön? Även om ett byte kan vara ekonomiskt dyrt kan det väl vara bra för miljön? Jo, men allra bäst för miljön är ett långsiktigt underhåll. Om underhållet på ytterbågen görs med begränsade insatser i regelbundna intervaller innebär det minimala belastningar på miljön. Långsiktigt underhåll innebär att man använder helt vegetabiliska, svensktillverkade linoljeprodukter som är underhållsvänliga och lättanvända. Alternativet att använda vattenburen färg, det vill säga plastfärg, som i princip alltid läggs på nyproducerade fönster av billigare produktion, ger mer omfattande underhåll när det väl blir dags. Plastfärg gör att virket i fönstret håller kvar fuktighet vilket på sikt bryter ned träet och fönstren måste då åter bytas. Plastfärg tillverkas av fossil olja och bedöms enligt forskningen vara den enskilt största orsaken till mikroplaster i världshaven, vilket man kan lösa om i artikeln Plastfärg och mikroplaster.

I det här perspektivet känns nya fönsterlister, lite linolja och linoljekitt för några hundralappar per år som en rätt så god investering, både för din plånbok och för miljön. Det största problemet med gamla fönster är nämligen inte att fönstret läcker värme rakt genom glaset, utan att underhållet glömts bort och fönstren läcker värme genom lister och dåligt kitt.

Läs våra underhållstips för fönster under rubriken ”Fönster” i artikelsamlingen Byggnadsvård.

Etiketter:

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *