Bebyggelsehistoria

Rosénska lusthuset, Kalmar.

Vad är det som gör något till rokoko och inte till barock? Vad var skiftenas betydelse för enkelstugornas utbredning? När smiddes den första spiken? Och varför är egentligen en historia om virke, färg, spik och sten över huvud taget viktig? Kan våra gamla byggnader säga något om hur samhället en gång såg ut? Och kan förståelsen om hur det var förr hjälpa oss att förstå varför det ser ut som det gör idag?

Nedan hittar ni våra bästa artiklar på ämnet bebyggelsehistoria.


Allmän bebyggelsehistoria

1000 år av svensk arkitektur: Bebyggelsehistoria Bebyggelse – En historia om förändring: Bebyggelsehistoria Allmogens äldre hustyper: Bebyggelsehistoria Allmogens yngre hustyper: Bebyggelsehistoria Skånelängan – Den skånska bostadens historia : Bebyggelsehistoria Byggåret 1909: Bebyggelsehistoria Egnahemsrörelsen 1892 – 1948: Bebyggelsehistoria Klassicismen 1400 till idag: Bebyggelsehistoria Romantiken 1750 till idag: Bebyggelsehistoria


Antiken

Antikens kolonnordningar: Bebyggelsehistoria Antikens romerska arkitektur: Bebyggelsehistoria


Renässans

Renässans – Italiensk 1500-tals manierism: Bebyggelsehistoria


Barock

Barockens bildvärld: Bebyggelsehistoria


Rokoko

Rokoko – Estetisk exotism och kineserier: Bebyggelsehistoria


Gårdar, byar och skiften

Solskiftet och den solskiftade byn: Bebyggelsehistoria Skiftesreformerna 1749 – 1928 : Bebyggelsehistoria Svenska förindustriella gårdstyper: Bebyggelsehistoria Backstugor & Torp 1500 – 1900: Bebyggelsehistoria


Städer och stadsplanering

Staden under medeltiden: Bebyggelsehistoria Den förindustriella staden: Bebyggelsehistoria


Kyrkor och kloster

Sockenkyrkorna 1000 – 1527: Bebyggelsehistoria Sockenkyrkorna och reformationen 1527 – 1750: Bebyggelsehistoria Sockenkyrkorna och katedralerna 1697 – 1900: Bebyggelsehistoria


Slott och herrgårdar

17- och 1800-talens herrgårdsmiljöer: Bebyggelsehistoria


Färg och målning

Färg – Spackelfärg 1850 – 1950: Bebyggelsehistoria


Fönster

Fönster – En översikt 1600 – 1950: Bebyggelsehistoria Fönster – Fönsterglasets historia: Bebyggelsehistoria Fönster – Vinkeljärn och hörnjärn 1700-1950 : Bebyggelsehistoria Fönster – Homejor, Lunett- och takfönster: Bebyggelsehistoria


Dörrar

Innerdörrens historia och form: Bebyggelsehistoria


Golv

Golv – Trägolvets historia: Bebyggelsehistoria Golv – Underlagsgolvets historia: Bebyggelsehistoria Golv – Behandlingar av trägolv – Historik och praktik: Bebyggelsehistoria Golv – Kalkstensgolv: Bebyggelsehistoria Golv – Skurning av Kalksten : Bebyggelsehistoria Golv – Terrazzons historia: Bebyggelsehistoria Såpa – En historia om fetter: Bebyggelsehistoria


Spik och skruv

Spik – Spikens historia: Bebyggelsehistoria Spik – Presspik från Ödeborgs bruk 1898 – 1945: Bebyggelsehistoria Spik – Klippspik från Christiania Spigerverk 1853 – 1945: Bebyggelsehistoria


Puts och mur

Ankarjärn och Ankarslutar 1400 – 1900 : Bebyggelsehistoria Kalkbruk: Bebyggelsehistoria


Timmer och såg

Kransågning och ramsågning: Bebyggelsehistoria


Tak och plåtarbeten

Takavvattning 1600 – 1970: Bebyggelsehistoria Takbeklädnader – En historisk översikt: Bebyggelsehistoria Takformer – En historisk översikt: Bebyggelsehistoria Taktegel 1100 – 1850 : Bebyggelsehistoria Taktegel & Tegelstämplar 1550 – 1850: Bebyggelsehistoria


Tapet

Tapet – Lumppappertapetens historia: Bebyggelsehistoria Tapet – Mönstertapetens historia 1700 – 1930: Bebyggelsehistoria Tapet – Spännpappens historia: Bebyggelsehistoria


Fasad och panel

Träpanel 1750 – 1930 : Bebyggelsehistoria Trähusets fasad före 1750: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1750 – 1800 : Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1800 – 1850: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1850 – 1880: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1890-tal: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1900-tal: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1910-tal: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1920-tal: Bebyggelsehistoria Trähusets fasad 1930-tal: Bebyggelsehistoria


El och VVS

Elinstallationens historia 1880-1950: Bebyggelsehistoria Ventilationens historia: Bebyggelsehistoria