Kategori: Byggnadsvård

Fönsterterminologi och fönstertermer

Det här är ett sexdelat fönster, det kanske allra vanligaste fönstret på mindre hus byggda före modernismen. Att det är sexdelat betyder att glaset genomgående bryts av spröjs och bågar i sex separata glasrutor. Spröjsen är i det här fallet liggande, men spröjs kan även vara stående. Har fönstret...

Pluggning och Proppning

Pluggning är en metod att foga samman två trästycken med hjälp av träplugg, eller rundtapp som man ibland också säger. Egentligen är det ett lite märkligt uttryck eftersom träplugg inte alls alltid är rund, vilket vi återkommer till. Jag har lärt mig att det även heter pluggning när man...

Fogning och inmålning av socklar

Akryltätmassa eller så kallad målarfog är inte något som står särskilt högt i kurs hos mig och det är vanligen inte något jag brukar släppa in i mina hus. Men det finns faktiskt en sak som jag ibland känt mig tvingad att använda det till, nämligen att foga utrymmet...

Lägga kalkstensgolv

Gilleberga stenbrott på Öland har levererat kalkstensgolv till hamnar i Norden, Baltikum och södra Östersjön sedan medeltiden och som vi berättade i artikeln om skurverket i Jordberga så har några av de här stenarna funnit sin sista viloplats här hos oss på Saltarvet. I hallarna här har vi lagt...

Isolera råvind del 2 – Luftspalt, Träfiber & Ångbroms

Som vi berättade för några veckor sedan är det nya taket på plats. Sedan dess har vi varit fullt upptagna med att isolera det gamla bageriets loft eftersom vi behöver utrymme för barnen som vuxit ur skåpet under trappan. Det är med delade känslor jag gör det här. En...

Kalkbruk

Kalkbruk har använts som byggmaterial i Sverige sedan det introducerades genom den romanska kyrkobyggnationen under medeltiden. Kalkbruket är dock betydligt äldre än så och i Galiléen har man funnit golvkonstruktioner med kalkbindemedel från så tidigt som 7000 f.Kr. Sedan dess har olika former av kalkbruk använts i samtliga antika...

Att byta dörr i putsfasad

Jag skrev vid något tillfälle att man inte skall lura sig att tro att det finns någonting som är underhållsfritt. Men visst blir man lockad att köpa något som marknadsförs som just ”underhållsfritt”, för det ska gudarna veta att man har tillräckligt att göra i sitt gamla hus. Men...

Trälagning av fönsterbåge – Halvsulning

Trälagningar av fönsterbågar kan göras på en mängd olika sätt. Den här guiden tar dig igenom hur du enkelt kan laga dina egna fönsterbågar endast med hjälp av handverktyg. Det vi gör här är att tillverka ett nytt bottenstycke samt att göra en så kallad halvsulning, det vill säga...

Tätningslister av naturmaterial

Ullsnören är de enda tätningslister jag använder vid fönsterrenoveringar på Saltarvet. Att använda ett naturmaterial känns självklart i byggnadsvårdssammanhang. Förutom att det är bra för miljön att hålla sig undan petroleumprodukter och syntetmaterial minskar man risken avsevärt för att fukt skall leta sig in under gummilister, bli liggande och...

Att slå panel

Ibland undrar jag om vi alldeles har glömt bort hur man egentligen skall bygga hus. Det är som om all kunskap vi en gång hade försvann någonstans i rekordårens byggvirvlar och ännu inte kommit tillbaka. Jag är på väg att byta panel på en av våra kupor under det...