Test av linoljors kapillära förmågor

Som vi har varit inne på tidigare, bland annat i artiklarna Linolja – En praktisk guide och Terpentin – Myter, förtjänster och nackdelar har olika typer av linolja olika förmåga att tränga sig in i trä varför historien har utvecklat en hel rad med olika husmorstips för vilken olja som skall användas och...

Linolja – En praktisk guide

Ett av de allra första material man kommer i kontakt med när man börjar med byggnadsvård är linolja. För många är linoljan både omgärdad av ett magiskt skimmer samtidigt som den kan vara dold i ett ibland svårtillgängligt byggnadsvårdsdunkel. Inte sällan dyker det upp en hel del frågor rörande...

Terpentin – Fördelar och nackdelar

Terpentin, eller balsamterpentin är ett destillat av barrträ som i Sverige framförallt produceras av tall. Terpentin kan dock tillverkas av många olika träslag, bland annat silvergran som används för att tillverka det så kallade Strassbourg- terpentinet eller det franska terpentinet och lärk som används i venetianskt terpentin. Ordet balsam...

Fönsterrenovering – instruktion steg för steg

Fönsterrenovering kan göras på flera nivåer, alltifrån att plocka isär fönstret i sina beståndsdelar för att sedan montera ihop det igen, till att bara bättra på med lite ny linolja. Det jag gör här är ett mellanting som inte kräver något snickeri, men som ändå på ett bra sätt...

Romantiken

Under 1800-talets första halva händer något mycket märkligt i vårt land. För första gången sedan 1400-talet börjar en ny form av arkitektur att dyka upp i våra städer. En arkitektur som inte bygger på klassisk grund och drar sina rötter ur det antika Grekland och Rom. Istället är det...

Klassicismen

Hur kommer det sig egentligen att klassicismen, en arkitekturform som uppstod för flera tusen år sedan, varit så dominerande under vår historia att den förutom för ett kort avbräck under medeltiden i princip varit det alenarådande arkitekturparadigmet i västvärlden fram till 1930-talet? Och inte ens då, när modernismen föddes,...

Asbest – Var, när, hur?

Asbest, vilket är benämningen på flera fibrösa föreningar av kisel och syre, har varit känt sedan antiken, men det var först i och med 1900-talet som asbesten på grund av sin kostnadseffektivitet kom att bli något av det modernistiska byggprojektets favoritmaterial. Och trots att asbestfibern redan under 1920-talet kunde sammankopplas...

Södra Råda kyrka

Vi har varit i Dalarna och mätt upp eldhus, enrumsstugor, enkel- och parstugor och egentligen är vi på väg hem. Men det finns ytterligare en timmerbyggnad jag bara måste se innan den här resan är över. Södra Råda Kyrka strax nordost om Gullspång i södra Värmland. På platsen för...

Vad är Byggnadsvård?

En av mina bekanta som utbildar sig inom traditionsmåleri gjorde för en tid sedan misstaget att i samband med en restaurering av ett 60-talshus ställa en fråga om alkydoljefärg i en av de större byggnadsvårdsgrupperna på Facebook. Reaktionerna lät inte vänta på sig och svar på tal kom med...

1000 år av svensk arkitektur

Det är svårt att hitta korta översikter om om den svenska arkitekturhistorien. Det beror antagligen på att sådana inte helt lätt låter sig skrivas. För det första går det typiska lätt förlorat i förenklingar. Historien handlar nämligen inte främst om fasta former utan om kontinuerlig förändring och förändringens mekanismer...