Gilleberga stenbrott & Jordhamns skurverk

Idag är vi på exkursion bland parstugor och radbyar tillsammans med Linnéuniversitet på Öland. En av alla platser vi besöker är Gilleberga kalkstensbrott och för mig som nyligen lagt ett stengolv av borstad hors på bottenvåningen på Saltarvet passar det här som handen i handsken. Jag tänkte därför att...

Isolera råvind del 2 – Luftspalt, Träfiber & Ångbroms

Som vi berättade för några veckor sedan är det nya taket på plats. Sedan dess har vi varit fullt upptagna med att isolera det gamla bageriets loft eftersom vi behöver utrymme för barnen som vuxit ur skåpet under trappan. Det är med delade känslor jag gör det här. En...

Kalkbruk

Kalkbruk har använts som byggmaterial i Sverige sedan det introducerades genom den romanska kyrkobyggnationen under medeltiden. Kalkbruket är dock betydligt äldre än så och i Galiléen har man funnit golvkonstruktioner med kalkbindemedel från så tidigt som 7000 f.Kr. Sedan dess har olika former av kalkbruk använts i samtliga antika...

De obesuttnas arkeologi

Vid Västra Krokevattnet långt upp på Herrestadsfjället i Bohuslän ungefär en mil utanför Uddevalla snubblar jag av en slump över lämningar efter något jag aldrig tidigare sett: en fjällsittarstuga. Men då har jag förstås heller aldrig tidigare särskilt intresserat mig för de obesuttnas bostäder eftersom de så sällan bevarats...

Den svenska mannens konsthistoria

Det börjar närma sig terminsstart och eftersom jag är verksam inom ett område inom vilket man aldrig kan bli riktigt fullärd brukar jag varje termin åtminstone läsa någon liten fördjupningskurs. Den här terminen ska vi läsa ”Arts & Crafts i Sverige”. Ni vet om John Ruskin och William Morris...

Höganäs arbetarbostäder och egna hem

Ofta brukar man säga att egnahemsrörelsen startar i och med att Föreningen Egna Hem i Motala grundas 1892. Ordentlig fart på egnahemsbyggandet brukar man anse att det tog 1907 när först Nationalföreningen mot emigrationen startar och sedan 1908 när de statliga egnahemslånen för enfamiljshus i städerna infördes. På många...

Estetisk exotism och kineserier i 1700-talets rokoko

Under mitten av 1700-talet, i den tid vi idag kallar för upplysningen, började Kina på många håll i Europas lärda kretsar att anses som ett ideal vad gäller filosofi och rationellt tänkande. Samtidigt började man se Europa som alltmer konservativt, bakåtsträvande och auktoritärt. Kännedomen om de faktiska förhållandena i...

Att byta dörr i putsfasad

Jag skrev vid något tillfälle att man inte skall lura sig att tro att det finns någonting som är underhållsfritt. Men visst blir man lockad att köpa något som marknadsförs som just ”underhållsfritt”, för det ska gudarna veta att man har tillräckligt att göra i sitt gamla hus. Men...

Renoveringsraseriet och 1800-talets katedraler

Efter två artiklar där jag långrandigt tjatat på om radikala ombyggnationer av våra sockenkyrkor är det kanske rimligt att ställa sig frågan huruvida det är någon skillnad på kyrkor och andra byggnader när det kommer till renoveringsvågor? Har kyrkorna varit mer utsatta än andra byggnader? Det enkla svaret på...

Sockenkyrkorna och reformationen

Reformationen, som startade i och med Västerås recess 1527, innebar inte direkt något nytt kyrkobyggande i Sverige utan kom främst att handla om att anpassa redan byggda kyrkor till den nya reformerta inriktningen. Förändringarna genomfördes långsamt, nästan så långsamt att man kan misstänka ett visst motstånd inom kyrkan självt....