Ankarjärn är en del av bjälklagets bärande system och förbinder ett träbjälklag med murverket. Ankarjärnet som är fäst i bjälklaget avslutas på utsidan av yttermuren i det som kallas ankarslut. Tillsammans binder ankarslut och ankarjärn träbjälklaget till yttermuren och hindrar därmed yttermurarna från att falla utåt av lasten från...