Etikett: Byar och skiften

De obesuttnas arkeologi

Vid Västra Krokevattnet långt upp på Herrestadsfjället i Bohuslän ungefär en mil utanför Uddevalla snubblar jag av en slump över lämningar efter något jag aldrig tidigare sett: en fjällsittarstuga. Men då har jag förstås heller aldrig tidigare särskilt intresserat mig för de obesuttnas bostäder eftersom de så sällan bevarats...

Skiftesreformerna 1749 – 1928

Den här artikeln har vi länge svansat runt som en katt kring het gröt. Jag vet inte i hur många artiklar vi har varit inne och nosat på de stora jordskiftena och deras konsekvenser. Och det är inte så konstigt, för skiftena lade grunden till 1800-talets jordbruksrevolution vilket i...

Svenska Gårdstyper

Eftersom jag på grund av en helt annan artikel sitter med näsan i mina gamla etnologiböcker och läser om byar, gårdar och skiften i det förindustriella Sverige så tänkte jag att vi skulle följa upp artikeln om den solskiftade byn med en artikel om de svenska gårdstyperna. Jag menar,...

Den solskiftade byn

Vid mitten av 1800-talet bodde fortfarande 90% av den svenska befolkningen på landsbygden. Och de allra flesta av dem bodde i bysamfälligheter. Det tror jag de flesta av oss har en god bild av. Vår bild av den förindustriella byn är däremot ofta helt fel. Många gånger är den påverkad...