1803 förordnades om enskifte i Skåne, 1804 i Skaraborg och för hela Sverige 1807. När man under 1820 talet insåg att enskiftets form inte fungerat som tänkt förordnades om laga skifte 1827 för att genomföra de jordreformer som eftersträvades. I stora delar av Sverige, kom det laga skiftet att...