Etikett: Fornnordism

Trähusets fasad 1910-tal

1910-talet drar igång med ett brak. Ekonomin som gått i stå kring storstrejken 1909 återhämtar sig och byggandet skjuter fart igen. De första trädgårdsstäderna inspirerade av Camillo Sittes snirkliga medeltida stadsplaneideal och Ebenezer Howards bok ”Garden cities of tomorrow” byggs i utkanterna av Stockholm och Göteborg. Det här är...

Romantiken

Under 1800-talets första halva händer något mycket märkligt i vårt land. För första gången sedan 1400-talet börjar en ny form av arkitektur att dyka upp i våra städer. En arkitektur som inte bygger på klassisk grund och drar sina rötter ur det antika Grekland och Rom. Istället är det...

1000 år av svensk arkitektur

Det är svårt att hitta korta översikter om om den svenska arkitekturhistorien. Det beror antagligen på att sådana inte helt lätt låter sig skrivas. För det första går det typiska lätt förlorat i förenklingar. Historien handlar nämligen inte främst om fasta former utan om kontinuerlig förändring och förändringens mekanismer...