Etikett: Gårdar och torp

De obesuttnas arkeologi

Vid Västra Krokevattnet långt upp på Herrestadsfjället i Bohuslän ungefär en mil utanför Uddevalla snubblar jag av en slump över lämningar efter något jag aldrig tidigare sett: en fjällsittarstuga. Men då har jag förstås heller aldrig tidigare särskilt intresserat mig för de obesuttnas bostäder eftersom de så sällan bevarats...

Svenska Gårdstyper

Eftersom jag på grund av en helt annan artikel sitter med näsan i mina gamla etnologiböcker och läser om byar, gårdar och skiften i det förindustriella Sverige så tänkte jag att vi skulle följa upp artikeln om den solskiftade byn med en artikel om de svenska gårdstyperna. Jag menar,...