Etikett: Jugend

Trähusets fasad 1900-tal

Under 1900-talet börjar stilarna avlösa varandra i en allt snabbare takt. Förändringarna är förstås som alltid dynamiska och inte knivskarpa och under långa perioder existerar flera parallella arkitekturstilar. Den röda stugan löper till exempel som en perenn genom hela 1900-talet från att den tas upp i villarkitekturen under årtiondet...

1000 år av svensk arkitektur

Det är svårt att hitta korta översikter om om den svenska arkitekturhistorien. Det beror antagligen på att sådana inte helt lätt låter sig skrivas. För det första går det typiska lätt förlorat i förenklingar. Historien handlar nämligen inte främst om fasta former utan om kontinuerlig förändring och förändringens mekanismer...