Allmogens yngre hustyper består av de planer som med ett gemensamt namn brukar kallas för dubbelradhus. Det skall läsas dubbelrad-hus alltså, inte dubbel-radhus. Dubbelraden består helt enkelt i att de här husen har en plan med två rader rum i djupled till skillnad från de gamla enkel- och parstugorna...