Etikett: Modernism

Höganäs arbetarbostäder och egna hem

Ofta brukar man säga att egnahemsrörelsen startar i och med att Föreningen Egna Hem i Motala grundas 1892. Ordentlig fart på egnahemsbyggandet brukar man anse att det tog 1907 när först Nationalföreningen mot emigrationen startar och sedan 1908 när de statliga egnahemslånen för enfamiljshus i städerna infördes. På många...

Fönster – En översikt 1600 – 1950

De första fönstren var bara hål i väggen som kunde stängas med en lucka. Med tiden kom de att täckas med pergament, det vill säga hudar som skrapats så tunna att de nästan blev genomskinliga. Först därefter kom glaset, någon gång under antiken. Det äldsta med säkerhet daterade glas...

Trähusets fasad 1930-tal

Vi har kommit till slutet på den här artikelserien som utforskat trähusets fasadarkitektur under de senaste fyra hundra åren. Hur kommer det sig undrar ni? Vi har ju bara kommit till 1930-talet! Är historien redan slut? Kommer det inte fler husstilar och nya arkitektoniska uttryck senare i historien? Jo,...

Asbest – Var, när, hur?

Asbest, vilket är benämningen på flera fibrösa föreningar av kisel och syre, har varit känt sedan antiken, men det var först i och med 1900-talet som asbesten på grund av sin kostnadseffektivitet kom att bli något av det modernistiska byggprojektets favoritmaterial. Och trots att asbestfibern redan under 1920-talet kunde sammankopplas...