Etikett: Nyklassicism

Den svenska mannens konsthistoria

Det börjar närma sig terminsstart och eftersom jag är verksam inom ett område inom vilket man aldrig kan bli riktigt fullärd brukar jag varje termin åtminstone läsa någon liten fördjupningskurs. Den här terminen ska vi läsa ”Arts & Crafts i Sverige”. Ni vet om John Ruskin och William Morris...

Fönster – En översikt 1600 – 1950

De första fönstren var bara hål i väggen som kunde stängas med en lucka. Med tiden kom de att täckas med pergament, det vill säga hudar som skrapats så tunna att de nästan blev genomskinliga. Först därefter kom glaset, någon gång under antiken. Det äldsta med säkerhet daterade glas...

Altes Museum och den Preussiska Nyklassicismen

Vi är i Berlin. Snöblandat regn piskar ner från den grå himmelen och jag är egentligen inte alls sugen på att titta på blöta byggnader utan vill hellre smyga in i värmen på Die Mauer Museum och läsa om alla galna flykter över muren. Men det gör jag inte,...

Trähusets fasadarkitektur 1800 – 1850

1803 förordnades om enskifte i Skåne, 1804 i Skaraborg och för hela Sverige 1807. När man under 1820 talet insåg att enskiftets form inte fungerat som tänkt förordnades om laga skifte 1827 för att genomföra de jordreformer som eftersträvades. I stora delar av Sverige, kom det laga skiftet att...

Trähusets fasad 1750 – 1800

Under 1700-talet sprider sig de högre ståndens praktik att färga sina hus röda allt längre ned i samhällsskikten. Rödfärgningen uppstår från början genom att lågadeln försöker få sina timrade säterier att efterlikna de rikare slottens röda renässansarkitektur i tegel. Stilbildande för adeln blir bland annat det mellan 1641 och...

Klassicismen

Hur kommer det sig egentligen att klassicismen, en arkitekturform som uppstod för flera tusen år sedan, varit så dominerande under vår historia att den förutom för ett kort avbräck under medeltiden i princip varit det alenarådande arkitekturparadigmet i västvärlden fram till 1930-talet? Och inte ens då, när modernismen föddes,...

1000 år av svensk arkitektur

Det är svårt att hitta korta översikter om om den svenska arkitekturhistorien. Det beror antagligen på att sådana inte helt lätt låter sig skrivas. För det första går det typiska lätt förlorat i förenklingar. Historien handlar nämligen inte främst om fasta former utan om kontinuerlig förändring och förändringens mekanismer...