Etikett: Schweizerstil

Allmogens yngre hustyper

Allmogens yngre hustyper består av de planer som med ett gemensamt namn brukar kallas för dubbelradhus. Det skall läsas dubbelrad-hus alltså, inte dubbel-radhus. Dubbelraden består helt enkelt i att de här husen har en plan med två rader rum i djupled till skillnad från de gamla enkel- och parstugorna...

Trähusets fasad 1850 – 1880

Med andra hälften av 1800-talet börjar de stora omvälvningarnas tid i den svenska bebyggelsehistorien. Ja, inte bara i bebyggelsehistorien utan i alla olika typer av svensk historia faktiskt, för det är nämligen under den här tiden Sverige på allvar börjar industrialiseras och samhället sjuder av förändring. Det är nu...

1000 år av svensk arkitektur

Det är svårt att hitta korta översikter om om den svenska arkitekturhistorien. Det beror antagligen på att sådana inte helt lätt låter sig skrivas. För det första går det typiska lätt förlorat i förenklingar. Historien handlar nämligen inte främst om fasta former utan om kontinuerlig förändring och förändringens mekanismer...