Etikett: Spik

Presspik från Ödeborgs bruk

Presspik eller press-spik är i vissa processformer mycket nära besläktad med den kanske mer kända klippspiken som klipps kall ur stålplåt. Det här släktskapet gäller dock inte all presspik, eftersom denna typ av spik har funnits i många former och tillverkas med ganska olika metoder beroende på storlek och...

Klippspik från Christiania Spigerverk

Jag fick för ett par dagar sedan ovan fotografi på en klippspik, eller mer korrekt en presspik, som hittats vid den pågående rivningen av det gamla taket på Botkyrka kyrka utanför Stockholm. Upphittaren funderade på vad symbolen på spiken betydde och och om det gick att bestämma åldern på...

Spikens historia

Ingenting handlar väl så mycket om att koka soppa på en spik som att renovera gamla hus. I varje fall inte i överförd bemärkelse i betydelse att skapa något bra ur en hopplös situation. Och särskilt inte när man står inför sitt första byggnadsvårdsprojekt och huset ifråga är på...