De första husen byggdes utan grund. Stolpverk nedgrävda direkt i marken bar takets last och golvet bestod av inte mer än stampad jord. När det första brädgolvet lades in kan man ju bara spekulera om, men när det gjordes det var det förmodligen i ett hus med mullbänk. Mullbänken...