Ventilationens historia är åtminstone 2200 år gammal och börjar möjligen i det antika Grekland cirka 200 år före Kristus. Anledning till att vissa tror att Grekland är ventilationens ursprungsland är att man där funnit resterna av hypokauster, vilka är system för att värma termiska bad med luftkanaler, vilka även...