Det påhittade byggåret 1909

Hur kommer det sig egentligen att 1909 blivit en så vanlig men felaktig byggårsreferens? Bostadsmarknaden är fintjock med fastighetsannonser för bostäder som påstås vara byggda 1909 när de i verkligheten är betydligt äldre än så. Inte sällan baxnar man när man ser vackra Schweizerstilhus eller parstugor från tidigt 1800-tal där någon slarver till mäklare påstår att huset byggts 1909. Med så många hus som säljs med byggår 1909 så skulle man kunna tro att 1909 var ett riktigt rekordår för byggandet i Sverige, men det kan jag tala om att det inte alls var. I själva verket byggdes det mycket lite under 1900-talets två första årtionden. Sanningen är att färre än 10.000 bostäder byggdes år 1909 i Sverige. Men hur kommer det sig då att så många tror att hus som inte är byggda 1909 skulle vara byggda just det året? 

För det första handlar det inaturligtvis om att det är relativt få som sitter på kompetens att datera gamla hus idag. Är man inte bebyggelseantikvarie, bygghantverkare eller har ett specialintresse av gamla hus så kan det vara svårt. Det är fullt förståeligt och förlåtligt. Att mäklarna ska tillåtas ha så dålig koll är däremot mer tveksamt. Om man inte kan avgöra om ett hus är 100 eller 200 år gammalt, så är jag inte säker på att jag tycker att man har i husbranschen att göra. Men bristande arkitekturhistorisk kompetens förklarar ju inte varför just 1909 blivit ett så populärt, men felaktigt byggår. För att förstå detta behöver man kika på vad som hände året efter, alltså 1910. Närtidsfaktorer är ju en rätt så poppis förklaringsmetod i historiekretsar. En historiens ”guilty by association” skulle man kunna säga. 

Så vad hände då 1910? Jo, ett nytt fastighetsregister för hustaxering lanserades i Sverige. Och det här registret hade man spenderat bättre delen av 1909 på att förbereda. Den enkla men rätt så tråkiga förklaringen är att hela det redan byggda bostadsbeståndet infördes i registret med året 1909 som taxerings-, eller värdeår såvida man inte kände till och kunde belägga ett tidigare byggnadsår. Det här gjordeas av rent praktiska skäl eftersom att ta reda på när varenda hus faktiskt var byggt hade varit administrativt ogörbart. Det här har dock fått som konsekvens att det ursprungliga värdeåret i registret med tiden börjat tolkas som faktiskt byggår, vilket det förstås inte alls är. Det här handlar nämligen om värdeår och inte byggår och innebär också att hus som kraftigt ombyggs kan få uppdaterade värdeår i registret som underlag för skatteberäkning. Det här är antagligen också anledningen till att några andra årtal som exempelvis 1910 och 1919 verkar vara överrepresenterade i bostadsannonserna i förhållande till hur många bostäder som egentligen byggdes dessa år. Men gör nu inte misstaget att tro att alla hus som har byggår 1909 är felaktigt daterade. En del hus byggdes ju faktiskt även det året. Ta istället fram din bästa bok i villaarkitektur och använd ditt mest kritiska öga så kan du datera huset på helt egen hand. Lycka till!

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *