Etikett: Egnahem

Höganäs arbetarbostäder och egna hem

Ofta brukar man säga att egnahemsrörelsen startar i och med att Föreningen Egna Hem i Motala grundas 1892. Ordentlig fart på egnahemsbyggandet brukar man anse att det tog 1907 när först Nationalföreningen mot emigrationen startar och sedan 1908 när de statliga egnahemslånen för enfamiljshus i städerna infördes. På många...

Egnahemsrörelsen

I spåren av en obesutten landsbygdsbefolknings framväxt under 1700-talets sista decennier och den begynnande industrialiseringen under 1800-talets första halva, börjar våra svenska städer växa fort. På många platser i landet växer nya industrier upp och vid redan etablerade bruk gör mekaniseringen att tidigare hantverksyrken i allt större utsträckning proletariseras...