Den skånska bostadslängan, eller skånelängan som den ofta kallas, anses ofta ha utvecklats ur det  sydgötiska huset. Det sydgötiska huset är en term som myntades av etnologen Sigurd Erixon 1917 för den hustyp som ofta kallas högloftsstuga och består av en låg ryggåsstuga sammanbyggd med en eller två höga härbren...