Etikett: Gift

Eternit – Trots namnet, Inte för evigt!

Det snöar. Stora vackra flingor singlar långsamt ned från den mörka himlen. Jag snubblar nästan över mig själv i ivern att ta mig ut innan snön smälter. Snö är nämligen den bästa indikatorn på hur takisoleringen i ett gammalt hus fungerar om man inte äger en egen värmekamera. Och...

Asbest – Var, när, hur?

Asbest, vilket är benämningen på flera fibrösa föreningar av kisel och syre, har varit känt sedan antiken, men det var först i och med 1900-talet som asbesten på grund av sin kostnadseffektivitet kom att bli något av det modernistiska byggprojektets favoritmaterial. Och trots att asbestfibern redan under 1920-talet kunde sammankopplas...