Etikett: Stadsplanering

Den förindustriella staden

Den förindustriella staden, alltså staden som den såg ut under 16- och 1700-talen, karaktäriserades av en mycket mer omfattande planering än de organiskt framväxta medeltida städerna. Under stormaktstiden kom många av de medeltida städerna att genomgå en genomgripande planförnyelse. Dessutom anlades under denna tid ett trettiotal nya städer enligt...

Gul-, grön-, och blå-klassning

Efter artikeln häromveckan som behandlade olika former av kulturskydd fick jag frågan om jag inte missat att ta upp de så kallade blå- grön- och gulklassningarna av hus. Och det har jag förstås varför jag tänker att vi lite kort skall kommentera på det idag. Anledningen till att de...

K- och Q-märkning – Vi reder ut begreppen

Det här brukar det ofta råda förvirring om. K-märkningen alltså. Eller byggnadsminnesmärkning och skydd i detaljplan som man kanske hellre borde tala om. Den så kallade K-märkningen eller kulturmärkningen är nämligen ett äldre detaljplaneskydd som inte längre används. I folkmun används dock K-märkning fortfarande som ett samlande begrepp för...

Den medeltida staden

Vad som egentligen är en stad är kan under historien definieras ur flera olika aspekter. Administrativt definieras staden som en ur landsbygden utbruten kommunal enhet som uppbär särskilda privilegier. Dessa privilegier omfattar exempelvis rätten att föra handel och uppta skatt. Geografiskt definieras staden som en bebyggelseform som kännetecknas av...