Etikett: Golv

Lägga kalkstensgolv

Gilleberga stenbrott på Öland har levererat kalkstensgolv till hamnar i Norden, Baltikum och södra Östersjön sedan medeltiden och som vi berättade i artikeln om skurverket i Jordberga så har några av de här stenarna funnit sin sista viloplats här hos oss på Saltarvet. I hallarna här har vi lagt...

Gilleberga stenbrott & Jordhamns skurverk

Idag är vi på exkursion bland parstugor och radbyar tillsammans med Linnéuniversitet på Öland. En av alla platser vi besöker är Gilleberga kalkstensbrott och för mig som nyligen lagt ett stengolv av borstad hors på bottenvåningen på Saltarvet passar det här som handen i handsken. Jag tänkte därför att...

Köket del 3 – Parkett och etikett

Hur är det egentligen med byggnadsvårdsetiketten? Och får man bryta mot den? Känner man till reglerna vet man också när man kan bryta mot dem, sa en gång Kapten Wrangel som var min lärare i etikett vid Marinens Krigshögskola någon gång i mitten av nittiotalet. Det är faktiskt sant,...

Terrazzo – En lång historia i ett kort format

Jag är i Barcelona för att titta på Antoni Gaudis jugendverk, ni vet Casa Mila, Battló, Vicens, och Sagrada Familia och så småningom kanske snyta en artikel om den katalanska modernismen med Lluis Domenech och Josep Puig och gänget ur näsan. Men eftersom jag är en prokrastinatör av stora...

Trägolvets historia – Kil, parallell och parkett

Det vanligaste trägolvet i den svenska bebyggelsehistorien är antagligen det kilsågade golvet av gran. Golvbrädor tillverkade innan den industriella revolutionen omkring 1850 är nämligen i princip alltid kilsågade och oftast av gran. Att gran blivit så populärt har nog dels att göra med den stora tillgången, men även det faktum att...

Trägolv – Att skilja på gran och fur

Gran har utan tvekan varit det allra vanligaste golvvirket i den svenska allmogebebyggelsen sedan stormaktstiden. Att gran blivit så populärt har nog dels att göra med den myckna tillgången, men även det faktum att gran är ett betydligt hårdare virkesslag än furu, förutsatt att vi jämför trädkärnor som fått...

Undergolv, övergolv eller bara golv?

Nu har vi slipat golvet i drängkammaren. Men innan vi börjar prata om själva golvslipningens mysterier känner jag mig tvungen att beröra frågan om undergolv – eller underlagsgolv som det egentligen heter – och splintvedsgolv. Här råder det nämligen en viss förvirring om vad som egentligen är ett underlagsgolv...

Att fernissa golv

I början av 1900-talet blev det vanligt att fernissa trägolv i representativa miljöer istället för som tidigare varit brukligt att antingen måla eller vaxa dem. På den här tiden var ju skurgolv ännu ingenting som stod särskilt högt i kurs i bättre bemedlade miljöer. Det är ju först i...

Behandlingar av trägolv – Historik och praktik

Trägolvet är näst efter det stampade jordgolvet det äldsta golv vi har i Sverige. Däremot är ytbehandling av trägolv med tillsatsmedel ett relativt nytt påfund som jag tänkte vi skulle undersöka djupare i den här artikeln. Men innan vi börjar prata om ytbehandlingar tycker jag att man ska etablera...